Μελαγχολικός Ιαπωνικά emoticons

by Tsutomu Narushima