Σήμα ειρήνης Ιαπωνικά emoticons

by Tsutomu Narushima