Srednji prst Japanski emoticons

by Tsutomu Narushima