เครื่องหมายสันติภาพ อีโมติคอนญี่ปุ่น

by Tsutomu Narushima