Bàn lật Biểu tượng cảm xúc Nhật Bản

by Tsutomu Narushima