Jemoticons (´・ω・`)

One-click copy and paste Kaomoji: Japanese emoticons, text faces

Quyết tâm của tôi Biểu tượng cảm xúc Nhật Bản